Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan de eerste training gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden.:

 

  1. Betaling: De trainingen worden contant of via een overschrijving voorafgaand aan de sessie betaald. Er kunnen kortingen gelden voor het kopen van een pakkettrainingen.
  2. Annulering: Bij annulering van een training kan een bepaald percentage van de kosten in rekening worden gebracht. Indien u 24 uur van tevoren afmeldt, zullen er geen kosten in rekening worden genomen. Indien u dezelfde dag afmeldt, zal er wel kosten in rekening worden gebracht.
  3. Verzuim: Trainingen die niet worden gehouden door de klant zonder voorafgaand verzuim, worden in rekening gebracht.
  4. Gezondheid: De trainer zal u vragen om een verklaring van goede gezondheid van een arts te overleggen voor het beginnen van de trainingen. Indien u in de loop van de training gezondheidsproblemen ondervindt, wordt verwacht dat u dit zo snel mogelijk aan de trainer meldt.
  5. Privacy: De persoonlijke informatie die u aan de trainer verstrekt, wordt beschermd volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
  6. Aansprakelijkheid: De trainer is niet aansprakelijk voor enige schade, verwonding of verlies als gevolg van de trainingen.
  7. Verloop van de training: De trainer zal samen met u een programma opstellen dat is afgestemd op uw doelen, niveau en beschikbare tijd. De trainer zal u begeleiden en sturen tijdens de training, maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij u. Trainingen moeten worden ingepland en voltooid binnen 60 dagen na de betaaldatum; trainingen die buiten deze periode vallen, worden als ongeldig beschouwd.
  8. Resultaten: De resultaten van de trainingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van uw inzet en discipline. De trainer zal u helpen bij het behalen van uw doelen, maar kan geen garanties geven voor het bereiken van specifieke resultaten.
  9. Communicatie: De trainer zal regelmatig communiceren met u over de voortgang van de trainingen en eventuele aanpassingen die nodig zijn. Het is van belang om de trainer op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in uw gezondheid of levensomstandigheden die van invloed kunnen zijn op de training.
  10. Eigendom van materiaal: Eventueel trainingsmateriaal, zoals boeken, schema’s en trainingsvideo’s, blijft eigendom van de trainer en mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder toestemming.